Huisregels

Om de gezelligheid te bevorderen en de veiligheid van u en onze medewerkers te kunnen waarborgen hebben wij in overleg met de politie en ons beveiligingsbedrijf de onderstaande regels opgemaakt, waar iedere gast van El Sombrero zich aan dient te houden. Bij weigering mee te willen werken aan dit reglement heeft de eigenaar/beveiliging het recht u de toegang te weigeren. Indien u meent dat u onterecht bent behandeld, kunt u zich wenden tot de directie van het horecabedrijf en/of de directie van het beveiligingsbedrijf die uw klacht serieus in behandeling zal nemen.

1.Toegangsbeleid

El Sombrero hanteert een toelatingsbeleid welke ter inzage ligt bij het politiebureau Reusel Personen met een ontzegging, en/of onder sterk onder invloed van drank en/of drugs, en personen waarvan agressief gedrag bekend is zullen de toegang geweigerd worden

2. Leeftijd

De minimum leeftijd tot de toegang bedraagt 18 jaar, (legitimatie verplicht)

3. Kleding

Correcte kleding gewenst. sportkleding, het opzichtig dragen van gouden sieraden, zichtbare tatoeages en het dragen van “ baseballpetjes ”, is niet toegestaan binnen El Sombrero

4. Doelgroepomschrijving

El Sombrero richt zich op een publiek boven de 18 jaar, divers van samenstelling zonder dat er zich ongewenste groepsvorming voordoet.

5. Gedrag

Indien het gedrag van een bezoeker/ ster, dan wel groep van bezoekers /sters aanstootgevend is t.o.v. andere bezoekers dan wel medewerkers van El Sombrero, is de eigenaar/beveiliging geheel bevoegd om deze persoon/ personen te vermanen en desnoods te weigeren. Daarnaast is de eigenaar/beveiliging bevoegd betreffende persoon/ personen de verdere toegang tot El Sombrero voor een bepaalde tijd te weigeren. Het is de gasten van El Sombrero niet toegestaan om zich backstage te bevinden dan wel de artiesten, dansers en danseressen en overig personeel te hinderen bij hun werk.

6. Wapens

Voorwerpen die vallen onder de Wet Wapens en Munitie zijn niet toegestaan in El Sombrero.

7. Drugs

Het gebruik, verhandelen, en/of het in bezit hebben van Hard,- en Soft- drugs is niet toegestaan in El Sombrero

8. Drankgebruik.

Bezoekers van El Sombrero dienen zich te houden aan eisen gesteld in de nieuwe Drank en Horecawet. Jonger dan 18 jaar geen alcoholische dranken. Indien personeelsleden van El Sombrero constateren dat een bezoeker zich niet aan deze Wet houdt kan dit een ontzegging van 1 jaar tot gevolg hebben. Indien El Sombrero een boete krijgt inzake de Drank en Horecawet, zal El Sombrero deze boete gaan verhalen op de veroorzaker van deze boete.

9 E.H.B.O

Indien men de hulp wenst van de E.H.B.O. afdeling van El Sombrero dient men zich ondergeschikt te maken aan de desbetreffende hulpverlener en direct zijn/haar adviezen op te volgen. De directie wijst elke verantwoordelijkheid af als de kwetsuren het direct, danwel indirect, gevolg zijn van geweld en /of eigen toedoen zoals door fysieke uitspattingen, alcohol of drugs.

10. Garderobe

Kleding die in bewaring wordt gegeven bij de garderobe van El Sombrero, wordt bij vermissing vergoed tot maximaal. € 100, – onder de navolgende voorwaarden;
Dat u de vermissing binnen 3 dagen meldt bij de receptie van El Sombrero en
Dat u nog in het bezit bent van het bewijsnummer behorende bij het betreffende kledingstuk.
Een geldig legitimatie bewijs kan overleggen
Kleine kledingstukken en zaken als helmen en paraplu’s worden niet vergoed. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor de vermissing van persoonlijke bezittingen die afgegeven zijn in de garderobe of aan de receptie van El Sombrero.

11. Algemeen

Er kan een onderzoek aan de kleding worden uitgevoerd door de eigenaar/beveiliging. Indien U hieraan niet wenst mede te werken kunnen wij u de toegang ontzeggen. Alle verboden goederen zoals slag- en steekwapens, soft, dan wel hard drugs worden altijd in beslag genomen en overgedragen aan de politie te Reusel en er zal direct de politie gewaarschuwd worden, die dan de zaak direct overneemt.

12. Drank

Zelf meegebrachte drank en/of etenswaren zijn niet toegestaan binnen El Sombrero en het daarbij horende terras en worden direct ingenomen.

13. Overlast

Bezoekers dienen zich bij het verlaten van El Sombrero rustig te gedragen en geen (geluids) overlast te veroorzaken.

Wij hopen oprecht dat u, zoals vele anderen, een plezierige tijd beleeft in El Sombrero en dat u begrijpt dat wij altijd voor suggesties openstaan. U kunt uw op- of aanmerkingen altijd kwijt bij de directie.

De Directie

—————————————————————————————————
El Sombrero wil u vriendelijk vragen uw I.D. gereed te houden bij binnenkomst.

< 18 géén alcohol < 18 géén tabak  < 18 géén entree